Get Adobe Flash player

สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์

020022
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
173
284
610
18075
5173
7025
20022

Your IP: 34.201.121.213
2019-07-23 06:59

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 432 หมู่ 2 บ้านหนองกุง ถนนมิตรภาพขอนแก่น - อุดรธานี
ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น
ไทย
Tel : 043-465286,043-465287
Fax : 043-465249
e-mail:  info@ktc-coop.com

 

h bord 57
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ประธาน 063-7241234
นายอาสา คัมภิรา รองประธาน 063-7363388
นายวิรัช เจริญเชื้อ รองประธาน 064-3134545
นางอภิรดี นิราศสูงเนิน รองประธาน 081-7688626
นายนพรัตน์ สร้างนานอก รองประธาน 064-3234566
นางนภกช สาคร เหรัญญิก 062-7285225
นายเพ็ชรัตน์ อ่างยาน เลขานุการ 095-6673999
นายสุพรรณ ศรีตะวัน กรรมการ 081-2615525
นายศักดา เชาว์พานิช กรรมการ 086-8517135
นายสุพรรณ ประพาศพงษ์ กรรมการ 083-4511949
นางทองสุก   ศรีใส กรรมการ 081-0487734
นางนงลักษณ์ ศรีปัญญา กรรมการ 081-6013636
นางเพ็ญศรี    คะมานิคม กรรมการ 081-7687345

 

ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
นายทนงศักดิ์  วังสงค์    (ผู้จัดการ) 095-2236777
นางพรทิพย์ เหล่าวีระ   (รองผู้จัดการ) 063-7173456
นายวาสนา ไชยศึก   (รองผู้จัดการ) 063-7318822
นายวิบูลย์ โพธิลุขา (ผู้ช่วยผู้จัดการ) 089-8618516
ฝ่ายพัสดุ 064-3055566
ฝ่ายแผนงานและพัฒนา 063-7296111
ประชาสัมพันธ์ 080-1956654
ฝ่ายการเงินและเงินฝาก 095-2236888
ฝ่ายบัญชี 063-7241177
ฝ่ายบริหารสำนักงาน 063-7285111
ฝ่ายสินเชื่อและคอมพิวเตอร์ 063-7242345
ฝ่ายทะเบียนหุ้นและเงินกู้ 063-7294477
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 063-7294666
ฝ่ายสวัสดิการ 063-7426222
ฝ่ายกฎหมาย 064-3135656

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.